مزایده ماشین آلات مستعمل و اسقاطی - آگهی 24301

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی حراج عمومی - نوبت دوم 
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری ماشین آلات سنگین و سبک مستعمل و اسقاطی خود با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق حراج حضوری به متقاضیان واجدشرایط اقدام نماید 

نوع تعداد واحد  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)
ماشین آلات مستعمل و اسقاطی 29 دستگاه 200.000.000

متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی peyman.qom.ir  نسبت به خرید اسناد حراج به مبلغ 200.000 (دویست هزار ریال اقدام نمایند. هزینه خرید اسناد غير قابل استرداد است) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معاملات فوق: به صورت (1- ضمانتنامه بانکی ۲- مطالبات بلوکه شده تائید شده ۳- واریز وجه نقد به حساب نزد بانک شهر به شماره شبا: 
IR07610000000100300430054 (سپرده حسن انجام کار به نام شهرداری قم می باشد. 
مهلت خرید اسناد: از روز پنج شنبه مورخ 1397.10.20 ساعت 8 صبح لغایت ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1397.10.27 
مهلت ارایه پیشنهاد: از روز پنج شنبه مورخ 1397.10.20 ساعت 8 صبح لغایت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397.11.01
متقاضیان محترم مكلف اند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد ارائه نمایند .
امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می باشد
جهت پاسخگویی به سوالات عمومی با مدیریت امور قراردادها و پیمان ها (اداره پیمان ها) با شماره تلفن 36104334 - 025 و سوالات تخصصی با اداره انبار و اموال به شماره 36104339 – 025 تماس حاصل فرمائید.
محل تسلیم پیشنهادها: قم، بلوار امام موسی صدر ، جنب بوستان شهید بنیادی ، شهرداری مرکزی ، طبقه ششم ، اداره کل حراست 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی