مزایده تنه خشک درختان - آگهی 24298

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی - نوبت اول 
1. مزایده گزار: شهرداری محمدیه 
2. موضوع مزایده فروش تنه خشک درختان به مقدار تقریبی 15 تن 
مهلت و محل دریافت اسناد از تاریخ 9710.23 حداکثر تا پایان وقت اداری روز 1 شنبه مورخ 97.10.30 واحد قراردادهای شهرداری محمدیه
مبلغ سپرده 10.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی  و یا فیش ورایزی به حساب سپرده جاری 3100002331001 به نام شهرداری محمدیه 
در صورتی که برندگان اول و دوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد. 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
مدت و محل ارایه پیشنهادات از تاریخ 97.11.1 حداکثر تا پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 97.11.11 محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری محمدیه می باشد.
زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت روز دوشنبه مورخ 97.11.15 راس ساعت 10 در محل دفتر شهردار می باشد. و حضور شرکت کنندگان و یا نماینده آنان با معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پیشنهادات بلامانع می باشد. 
هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
مریم نخستین ـ شهردار محمدیه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی