مزایده چوب درختان سپیدار کهنسال به صورت سر پا - آگهی 24295

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم حضوری
شهرداری درب بهشت در نظر دارد نسبت به فروش چوب درختان سپیدار کهنسال به صورت سر پا به تعداد حدود 150 اصله واقع در سطح شهر از طریق مزایده حضوری اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و مذاکره نحوه فروش در وقت اداری به واحد فضای سبز این شهرداری مراجعه نمایند
تاریخ مزایده: روز یکشنبه ساعت 10 صبح مورخ 97.10.30
شرایط مزایده :
1. هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
2. کلیه اعمال جانبی در خصوص برش و جمع آوری و بارگیری بر عهده خریدار می باشد.
3. پیشنهاد کنندگان بایستی مبلغ 150000000 ریال یکصد و پنجاه میلیون ریال را به حساب سیبا 0109847491001 بانک ملی شعبه غدیر جیرفت بنام شهرداری درب بهشت واریز و با در دست داشتن فیش واریزی بانکی در مزایده شرکت نمایند.
4. در صورت انصراق برنده مبلغ سپرده به نفع شهرداری ضبط می شود و به نفر بعدی واگذار می گردد.
5. قیمت پایه هر کیلوگرم چوب تر با نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 2700 ریال دو هزار و هفتصد ریال می باشد.
6. شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی