مزایده بشکه های پلاستیکی (جای مواد شیمیایی) - آگهی 24276

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده یک مرحله ای - نوبت دوم شماره 37-97/م
شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد خدمات زیر را بر اساس مشخصات و شرایط کلی از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
١- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت پالایش نفت کرمانشاه به نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد کد پستی: ۶۷۱۴۷۹۹۷۹۴
۲- شرح خدمات: فروش بشکه های پلاستیکی (جای مواد شیمیایی)
3- محل و زمان توزیع اسناد مزایده : امور پیمانها و حقوقی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تا  دو هفته پس از چاپ آگهی نوبت دوم 
۴- محل و زمان تحویل پیشنهادات شرکت در مزایده : امور پیمانها و حقوقی شرکت پالایش نفت کرمانشاه - تا مورخ 97.11.9
۵- محل و زمان گشایش پاکات پیشنهاد نرخ: سالن کنفرانس شرکت پالایش نفت کرمانشاه مورخ 97.11.10
۶- نوع و میزان تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 57.000.000 ریال (بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر / وجه نقد، چک تضمینی بین بانکی) جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت قید شده در ذیل مراجعه فرمایید. تلفن تماس: ۳۱۴۹۷۵۸۴-0۸۳، ۳۱۴۹۷۵۵۷-۰۸۳ تلفکس: ۰۸۳۳۸۳۶۱۹۷۱
www.korc.ir
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت کرمانشاه
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی