مزایده کامیون کمپرسی بنز ده چرخ - آگهی 24275

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (حضوری)
شهرداری کوزران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۳۳ مورخه ۹۷.10.1 شورای محترم - اسلامی شهر کوزران یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز 10 چرخ ساخته شده در سال ۱۳۹۷ را از طریق مزایده عمومی (حضوری) به فروش برساند.  از متقاضیان دعوت به عمل می آید ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ نشر آگهی در روزنامه از روز دوشنبه - مورخ 97.11.15 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه 97.11.28 جهت بازدید و خرید اسناد و واریز سپرده شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری واقع در کوزران ، خیابان سلمان فارسی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۴۶۶۲۶۷۱-۰۸۳ تماس حاصل فرمایند. ضمن مزایده رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97.11.29 در محل شهرداری کوزران به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 

ردیف شرح رنگ کارخانه سازنده سال ساخت قیمت پایه طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری
انقضاء بیمه سپرده/ تضمین
شرکت در مزایده
1 کامیون کمپرسی بنز ده چرح نارنجی روغنی شرکت ایران خودرو دیزل 1397 5.080.000.000 تیر 98 150.000.000 ریال

پشرایط مزایده: 
۱- تضمین شرکت در مزایده شامل : واریز وجه نقد به مبلغ 150.000.000  میلیون ریال به حساب سیبا شماره 0104663816002 (سپرده) به نام شهرداری کوزران
۲-پرداخت عوارض و مالیات از جمله 9 درصد مالیات برارزش افزوده برعهده برنده مزایده است. (واریز به حساب شهرداری)
 ۳- برنده مزایده باید ظرف مدت هفت روز کاری مبلغ پیشنهادی خود را به حساب شهرداری واریز نماید.
 ۴- سپرده برندگان اول تا سوم مزایده در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۵- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است. 
۶- متقاضیان باید اصل فیش واریزی بابت شرکت در مزایده را در روز برگزاری مزایده به همراه داشته باشند.
سید امین خاموشی
شهردار کوزران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی