مزایده آهن آلات، تخته، تور ماهیگیری نخی و پلاستیکی با کلیه متعلقات - آگهی 24274

منقضی شده
شرح آگهی :

فروش اموال اسقاطی اداره کل شیلات هرمزگان - نوبت دوم
اداره کل شیلات هرمزگان در نظر دارد فروش ادوات صیادی مکشوفه واقع در کلیه شهرستان های استان انبارهای یگان حفاظت منابع شیلات را به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید. فروش تور ماهیگیری پلاستیکی ـ نخی ـ با کلیه متعلقات طناب ـ بویه ـ تخته ـ آهن مقداری تقریبی 20 تن ـ مبلغ پایه به ازای هر کیلوگرم 26000 ریال مبلغ کل براورد 520.000.000 ریال پانصد و بیست میلیون ریال تاریخ انتشار در سامانه ستاد 97.10.18
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد تا تاریخ 97.10.26 مهلت بازدید از اقلام از تاریخ 97.10.18 لغایت 97.10.26 از ساعت 7.30 لغایت 13.30 
مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد 97.10.27 ساعت 19 
تاریخ بازگشایی از طریق سامانه 97.10.29 مبلغ تضمین در مزایده 52.000.000 ریال
اصل فیش واریزی قبل از تاریخ بازگشایی تحویل واحد حقوقی اداره کل شیلات هرمزگان گردد. کلیه اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد قابل دسترسی می باشد. محل بازدید کلیه شهرستان های استان کلیه هزینه های مربوط به مزایده برعهده برنده مزایده می باشد. شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد امکان پذیر می باشد. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی