مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو مدل 1388 - آگهی 24250

منقضی شده
شرح آگهی :

تجدید آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم
شهرداری آشتیان نسبت به فروش 1 دستگاه مینی بوس ایویکو مدل 1388 را از طریق مزایده حضوری اقدام نماید. متقاضیان می تواند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی از روز سه شنبه مورخ 97.10.11 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.10.29 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 37225616-086 تماس حاصل فرمایند.
شرایط مزایده
شرکت کنندگان می بایست مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 0105602930000 شهرداری نزد بانک ملی بابت خرید اسناد واریبز نمایند.
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان می توانند به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105602932007 نزد بانک ملی واریز و یا با ارائه چک تضمینی در وجه شهرداری آشتیان اقدام نمایند.
قیمت پایه کارشناسی مبلغ 985.000.000 ریال می باشد. 
بازدید کنندگان می توانند از روز سه شنبه مورخ 97.10.11 لغایت شنبه مورخ 97.10.29 از ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر به شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ برگزاری مزایده روز یکشنبه مورخ 97.10.30 راس ساعت 10 صبح در محل انبار شهرداری در حضور اعضا کمیسیون معاملات برگزار می گردد.
9% ارزش افزوده نیز به آن تعلق خواهد گرفت.
شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
مجتبی ملکاء ـ شهردار آشتیان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی