مزایده ضایعات(براده آلومینیوم،؛سرب، لاک و پلاستیک،الکتروموتور و ..) و قطعات کولر - آگهی 24247

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره9700001
مزایده گزار: صنایع شهید کاوه خراسان
موضوع مزایده: فروش - قطعات کولر آبی و گازی - ضایعات (لاک و پلاستیک - الکتروموتور کولر ضایعاتی - براده آلومینیوم - سرب و...)
تعدد/مقدار: 116 ردیف 
هزینه خرید اسناد مزایده: جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری شماره 15301/28  نزد بانک سپه شعبه مشهد مقدس کد (0024) به نام صنایع ضهید کاوه خراسان 
محل تحویل اسناد مزایده: انتهای سیدی- جاده خلج - بعد از پارکینگ اتوبوسرانی - صنایع شهید کاوه خراسان - فروش بازرگانی 
مهلت تحویل اسناد مزایده: طی یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم 
اوقات تحویل اسناد مزایده: روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 و 13 الی 15 
تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 15301/28 نزد بانک سپه شعبه میدان شهدا مشهد کد (0024) به نام صنایع شهید کاوه خراسان
محل دریافت پیشنهادها: درب صنایع شهید کاوه خراسان مدیریت بازرسی
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 97.10.24 
بازگشایی پاکت ها: 97.10.25 
هزینه آگهی به عهده برنده/ برندگان مزایده می باشد.
مزایده گذار در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 33852000-051 تماس حاصل فرمایید.
احسان امامی - سرپرست سازمان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی