مزایده کامیون دو کابین آتش نشانی رنو بادسان - آگهی 24245

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم
شهرداری هرسین در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 48 مورخ 97.8.1 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش کامیون آتش نشانی بادسان خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا 4 روز اداری (کاری) پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد، مدارک و شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرستان هرسین مراجعه و ضمن بازدید از خودروی مورد نظر در مزایده مذکور شرکت نمایند. 
- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز اداری (کاری) می باشد 
- زمان و محل بازگشایی پیشنهادها راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97.11.9 در دفتر شهردار می باشد 
- هزینه برآورد کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 
- شماره تماس شهرداری هرسین : 1 - 45124440 (083)

ردیف مورد فروش مبلغ پایه کارشناسی (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)
1 کامیون دو کابین آتش نشانی رنو بادسان 800.000.000 40.000.000

کیومرث اسدی - شهردار هرسین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی