مزایده اهن آلات اسقاطی،لاستیک ماشین، داغی ماشین آلات؛ چوب و تخته، بشکه خالی و .. - آگهی 24244

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - شماره 3001-97   
فروش 12 قلم کالای اسقاط منطقه 87270035
منطقه 5 عملیات انتقال گاز در نظر دارد جهت فروش اقلام اسقاط خود مطابق شرایط مشروحه ذیل مزایده عمومی برگزار نماید.
لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید.
1- لیست کلی کالاها : 

ردیف شرح مزایده واحد کالا مقدار تقریبی  محل استقرار کالا
1 لاستیک ماشین آلات حلقه 291 انبارمرکزی - شیراز
 داغی ماشین آلات  کیلوگرم  4000 انبارمرکزی - شیراز
 بشکه خالی 200 لیتری  عدد  812  انبارمرکزی - شیراز
 فیلتر هوای توربین  عدد 2295  شیراز آباده جهرم نور اباد
 فیلم VHS  حلقه 364   انبارمرکزی - شیراز
 لاستیک پیک  کیلوگرم 1500   انبارمرکزی - شیراز
 لوازم آتش نشانی  عدد 39   انبارمرکزی - شیراز
8  چوب تخته  کیلوگرم 2000   انبارمرکزی - شیراز
9  مقره سوزنی  عدد 1500  انبارمرکزی - شیراز
10  خاموش کننده کپسول کیلوگرم 4000  انبارمرکزی - شیراز
11  آهن آلات اسقاطی  کیلوگرم 15000  انبارمرکزی - شیراز
12  مخزن گازوئیل و بنزین زیرزمینی  کیلوگرم 15000  انبارمرکزی - شیراز

2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ارایه 5 درصد مبلغ پیشنهادی مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 701197689 در وجه منطقه 5 عملیات انتقال گاز می باشد
3- مهلت و چگونگی اخذ اسناد مزایده : متقاضیان شرکت در مزایده از تاریخ 97.10.18 الی 97.10.29 با ارایه تقاضیا نامه بغیر از روزهای 5شنبه و جمعه و تعطیلات هفتگی و در ساعت اداری به آدرس شیراز انتهای بلوار باهنر جنوبی- جاده کمربندی احمد آباد جنب پمپ بنزین فلاح زاده امور تدارکات و عملیات کالا واحد عملیات انبارها مراجعه نمایند
4- تاریخ و محل بازدید متقاضیان واجد شرایط جهت بازدید از کالا می توانند از تاریخ 97.10.18 الی 97.10.29 و در ساعات اداری و در محل های ذکر شده در بند یک اسناد مزایده مراجعه نمایند.
5- مهلت تحویل آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 16 روز  شنبه 97.11.13 می باشد.
6- تاریخ گشایش : گشایش ضمانت نامه شرکت در مزایده و پاکات پیشنهاد مالی روز یکشنبه 97.11.14 ساعت 10 صبح در سالن جلسات منطقه 5 عملیات انتقال گاز صورت می گیرد.
7- در صورت برنده شدن ارایه ضمانت نامه به میزان 10 رصد مبلغ معامله الزامی است.
8- مبلغ کل پایه مزایده فروشنده جهت 12 قلم 1928020000 ریال می باشد.
توجه 1 : شرکت کنندگان در مزایده ظرف مهلت مقرر در این آگهی فوق برای کلیه اقلام درخواستی ارایه نرخ نمایند و ملاک ارزیابی بالاترین قیمت پیشنهادی کل جهت 12 قلم به صورت یکجا خواهد بود.
توجه 2  : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مزایده به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.
مناقصه گران می توانند  در صورت ضرورت با شماره 38132260-071 و 38408002-071 تماس حاصل نموده و مکاتبات خود را به شماره 38407776 دبیرخانه منطقه 5 ارسال نمایند و یا به آدرس سایت الکترونیکی منطقه 5 عملیات انتقال گاز به نشانی www.nigc.dist5-.ir مراجعه نمایند.
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی