مزایده ضایعات هگزان - آگهی 24198

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت پتروشیمی مھر واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در نظر دارد ضایعات ھگزان خود را به حجم تقریبی سالیانه سیصد و پنجاه تن از طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان با در دست داشتن کارتن شناسایی معتبر جھت کسب اطلاعات بیشتر بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده در مورخ 17.10.97 به کارخانه این شرکت به آدرس استان بوشھر ـ عسلویه  فاز 2 پتروشیمی مھر واحد حراست در ساعات اداری 16-8 مراجعه نمایند.
نکته 1 .مدت زمان دریافت مدارک به ھیچ وجه قابل تمدید نیست.
نکته 2 .تنھا شرکت ھایی قادر به شرکت در مزایده می باشند که مستنداتی دال بر توانایی اخذ مجوز محیط زیست و مجوز گمرک منطقه ویژه را داشته باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی