مزایده آهن قراضه و فرسوده - آگهی 24197

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده  شهرداری هریس مرحله اول- نوبت دوم
شهرداری هریس در نظر دارد براساس مجوز جلسه شماره 87 مورخ 97.09.12 شورای محترم شهر هریس مقداری آهن قراضه و فرسوده را از طریق آگهی مزایده به فروش رساند.
پیشنهاد دهندگان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ انتشار به مدت 7 روز اول جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و دریافت نمایند و تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.10.30 مهلت دارند پییشنهادات خود را تحویل دهند.
جزییات و اسناد مزایده در صورت مراجعه به شهرداری تحویل داده می شود و همچنین شرکت کنندگان می توانند از آهن قراضه و فرسوده در پارک موتوری شهرداری هریس دیدن نمایند و پیشنهادات راس ساعت 10 صبح مورخ 97.11.01 باز و قرائت خواهد شد.
شهرداری هریس- صدری
نوبت اول 97.10.17 
نوبت  دوم 97.10.23

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی