مزایده محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری - آگهی 24194

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت توسعه انرژی پادکیش (تاپکو) در نظر دارد به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری آن مجتمع را با توجه به شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
شماره مزایده: 971001
نوع محصول مورد مزایده : محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری
دستگاه نظارت و برگزار کننده: شرکت توسعه انرژی پاد کیش تاپکو به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد مجموع قیمت پایه به ازای هر ردیف پیشنهادی 
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد.
شرکت توسعه انرژی پاد کیس در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
دریافت اسناد: جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال معادل پنجاه هزار تومان غیر قابل استرداد به شماره حساب 5192400945 بانک ملت به نام توسعه انرژی پاد کیش به نشانی مزایده گذار مراجعه نمایند.
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 97.10.22 به نشانی دفتر مرکزی: تهران خیابان ولیعصر خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی ساختمان پتروشیمی جم پلاک 27 طبقه اول به امور حقوقی و پیمان ها شرکت توسعه انرژی پاد کیش جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.
اسناد مزایده بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل امضا و ممهور شود و تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97.10.25 تحویل امور حقوقی و پیمان ها گردد.
هزینه آگهی به تناسب بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی