مزایده سیم و کابل مسی ضایعاتی و قرقره فلزی خالی ضایعاتی (مخصوص کابل) - آگهی 20981

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده  شماره SH-T16 - نوبت دوم
شهرداری شیراز - سازمان حمل و نقل ریلی در نظر دارد اقلام به شرح جدول ذیل واقع در بولوار ولایت جنب پل بولوار ولایت انبار سازمان حمل و نقل ریلی  را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند، دعوت به عمل می آید جهت بازدی ضمن هماهنگی با مدیر تدارکات این سازمان به محل روستای گردخون مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07136292111 داخلی 2648 آقای مهندس محمدرضا بهبودی تماس حاصل فرمایند.
واحد : کیلوگرم 

ردیف شرح کالا  مقدار تقریبی  قیمت واحد پایه ریال قیمت کل پایه ریال 
 1 سیم مسی ضایعاتی بدون روکش 20.000 465.000 9.300.000.000
 2 انواع کابل مسی ضایعاتی  100.000 316.000 31.600.000.000
 3 قرقره فلزی خالی مخصوص کابل  120.000 36.500 4.380.000.000
جمع کل  45.280.000.000

مبلغ سپرده شرکت در مزایده 2.624.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 100785005741 بانک شهر شعبه قصردشت به نام شهرداری شیراز سازمان حمل و نقل ریلی
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری پنج شنبه مورخ 97.9.15 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز شنبه مورخ  97.9.17 یا هر تاریخی که امور مالی شهرداری اعلام نماید می باشد.
بدیهی است هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناسی اقلام مورد مزایده و 5 درصد مبلغ کل پیشنهادی به عنوان عوارض شهرداری به عهده برنده خواهد بود.
شهرداری شیراز سازمان حمل و نقل ریلی در یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
محل دریافت و تسلیم اسناد مزایده شیراز خیابان خبرنگار نبش خیابان شهید آوینی روبروی پل شهیدان ده بزرگی سازمان حمل و نقل ریلی طبقه 3 امور قراردادها و مناقصات 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی