مزایده اتاق باری ده چرخ فلزی سه محوره، اتاق کاویان مسقف و اتاق ولوو - آگهی 20967

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - شماره ۱  
شرح مختصری از کالاها:
۱- یک دستگاه اتاق باری ده چرخ فلزی سه محوره ۲
2- یک دستگاه اتاق باری کاویان مسقف
۳- یک دستگاه اتاق ولوو 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور وبا جزئیات مندرج | در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir وبا شماره مزایده 10097051400001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 97.8.28  ساعت ۸ 
مهلت دریافت اسناد مزیده: 97.9.8 ساعت : ۱۹ 
زمان بازدید:  97.8.28  تا تاریخ 97.9.8 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 97.9.8 ساعت ۱۹ 
زمان بازگشایی: 97.9.10  ساعت ۸ 
زمان اعلام برنده: 97.9.10 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
١- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده | شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده  ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده وتحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
۲- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع | مزایده بازدید به عمل آورید. ۳- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه 
www . setadiran . ir بخش ثبت نام اپروفایل مزایده گر موجود است.
ارتباطات و امور بین الملل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی