مزایده روغن سوخته مصرفی اتوبوس - آگهی 20743

منقضی شده
شرح آگهی :

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوزهای ماخوذه قانونی روغن سوخته مصرفی اتوبوسهای خود را از طریق مزایده حضوری حراج به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذار نماید.
 لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ 97.9.8 جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید به واحد امور قراردادهای سازمان واقع در کرج- میدان استاندارد- بعد از موسسه استاندارد- ساختمان مرکزی یا با شماره تلفن  32800843- 026 تماس حاصل نمایند. 
واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 70030744448 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید هر یک از اسناد 
- محل فروش و دریافت اسناد: امور قراردادهای سازمان 
زمان برگزاری حراج چوب زنی روز دوشنبه مورخ 97.9.19 ساعت 10 صبح 
- هزینه کارشناسی و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود 
- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی