مزایده آهن آلات مستعمل و خودرو (پیکان وانت و سمند) - آگهی 20740

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری
شهرداری سامان در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه شماره 18 مورخ 97.2.4 و بند 4 مجوز شماره 30 مورخ 97.7.22 شورای محترم اسلامی شهر سامان نسبت به فروش سه دستگاه ماشین آلات شامل: 
1- پیکان وانت مدل 87 به شماره پلاک 562 ج 23 با قیمت کارشناسی پایه 75.000.000 ریال 
2- پیکان وانت مدل 88 به شماره پلاک 563 ج 23 با قیمت کارشناسی پایه 82.000.000 ریال 
3- سمند مدل 86 به شماره پلاک 374 ج 86 با قیمت کارشناسی پایه 110.000.000 ریال 
مقداری آهن آلات مستعمل با قیمت کارشناسی پایه به ازای هر کیلو 22000 ریال (تقریبا 7000 کیلو) را از طریق مزایده حضوری (حراج) به قیمت کارشناسی اقدام نمایند. 
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ آگهی مزایده به مدت 7 روز، از ماشین آلات و آهن آلات در واحد نقلیه و انبار شهرداری بازدید نمایند. 
1- شرکت برای عموم آزاد است.
2- تاریخ برگزاری مزایده روز سه شنبه مورخ 97.9.13 راس ساعت 10 صبح در سالن شهرداری می باشد.
3- شرکت کنندگان می بایست مبلغ سپرده معادل 5 درصد قیمت پایه را به حساب شماره 79568 نزد بانک تجارت به نام شهرداری سامان واریز نموده فیش واریزی را تحویل امور مالی شهرداری نمایند.
4- کلیه هزینه های مربوطه به آگهی روزنامه، نقل و انتقال ماشین آلات به عهده برنده مزایده می باشد.
5- سپرده پیشنهاد دهنده قیمت (نفرات اول تا سوم) تا زمان تحویل قطعی نزد شهرداری باقی خواهد ماند ضمنا در صورت انصراف نفرات اول سپرده آنها ضبط خواهد شد.
6- برنده مزایده موظف است ظرف مدت 48 ساعت نسبت به واریز کامل وجه نقد به حساب شهرداری اقدام نماید. 
7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
شهرداری سامان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی