مزایده آهن آلات (تیر آهن، انواع میلگرد و ورق) - آگهی 20737

منقضی شده
شرح آگهی :

اداره کل استاندارد خراسان شمالی در نظر دارد مقادیر آهن آلات خریداری شده از سطح بازار موضوع اجرای طرح طاها شامل انواع تیر آهن، انواع میلگرد و ورق (اموال مازاد مستعمل) به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از مورخ 97.9.3 لغایت 97.9.8 به مدت 5 روز کاری در ساعت اداری جهت بازدید و دریافت اسناد و مشخصات مزایده به آدرس بجنورد: میدان مادر - خیابان نادر - روبروی پارک آذری - اداره کل استاندارد خراسان شمالی با شماره تماس 09361054109 - 2241035 - 05832224700 داخلی 1051 مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز مورخ 97.9.10 در سامانه ستاد ایران (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی SETADIRAN.IR) قیمت پیشنهادی خود را ثبت نمایند. 
پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل بررسی خواهد بود.
پیشنهادهای رسیده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97.9.14 در سامانه ستاد صورتجلسه و به برنده مزایده اعلام خواهد شد. 
قابل ذکر است هزینه روزنامه و کارشناسی به انضمام 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اضافه خواهد شد. 
اداره کل استاندارد خراسان شمالی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی