مزایده ضایعات فلزی و آجر نسوز، ضایعات لوله های مستعمل در سایز و انداره های مختلف - آگهی 20643

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی - نوبت اول - شماره مجوز 4251 - 97 
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد برخی اقلام ضایعات خود را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ردیف شماره مزایده موضوع مدت پرداخت مقدار/ واحد  قیمت کل کارشناسی به ریال  مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ریال برنامه زمان بندی مراحل مزایده
1 97/53 فروش ضایعات فلزی و آجرهای نسوز
دیگهای بخار از رده خارج واحد S.P.A
90 روز کاری 1000 تن آهن آلات قراضه و...  9.500.000.000 483.000.000

 آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: 15 روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم (به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل) 
ب- آخرین مهلت ارایه پیشنهاد نرخ: 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده
ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ: ساعت 16/45 روز یکشنبه مورخ 97.10.9

 و 100 تن آجرهای نسوز مستعمل 150.000.000 
 جمع کل کارشناسی 
9.650.000.000
2 97/58 جمع آوری و فروش تعداد 17 دکل فلزی
برق 11 و 66 کیلووات واقع در بندر صادراتی ماهشهر
30 روز کاری 17 دکل  880.000.000 44.000.000

 آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: 15 روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم (به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل) 
ب- آخرین مهلت ارایه پیشنهاد نرخ: 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده
ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ: ساعت 17/00 روز یکشنبه مورخ 97.10.9

 3 97/59 فروش ضایعات شامل: انواع لوله های مستعمل غیرقابل استفاده
در سایز و اندازه مختلف، مقاطع فولادی، کابینت فلزی، بشکه های فلزی،
شیرآلات مستعمل و... واقع در بندر صادراتی ماهشهر
90 روز کاری   500 تن لوله های مستعمل و...   6.150.000.000  501.000.000

 آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: 15 روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم (به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل) 
ب- آخرین مهلت ارایه پیشنهاد نرخ: 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده
ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ: ساعت 16/30 روز یکشنبه مورخ 97.10.9

 و 300 تن آهن آلات قراضه و000   3.870.000.000
 جمع کال کارشناسی 
10.020.000.000

- از کلیه  علاقمندان واجد شرایط دعوت به عمل می آید که از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 15 روز (به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل) راس ساعت 9 صبح با در دست داشتن معرفی نامه و اعلام آمادگی مربوطه و اصل شناسنامه، کارت ملی، کپی تمام صفحات آنها و سه قطعه عکس جدید سه درچهار (برای اشخاص حقیقی) و کپی اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی و گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی (برای اشخاص حقوقی) به امور پیمانها شرکت پالایش نفت آبادان (به نشانی ذیل) مراجعه تا پس از خرید اسناد مزایده (وفق برنامه زمانبندی شده) به اداره حراست معرفی تا پس از اخذ مجوز مربوطه امکان حضور در مزایده و بازدید مزایده گران از محل های نگهداری ضایعات میسر گردد .
- ضمنا مزایده گران در صورت تمایل به ارایه پیشنهاد نرخ می بایستی وفق برنامه زمانبندی شده صدر الاشاره پس از مطالعه و تکمیل اسناد مزایده و ارایه پاکتهای پیشنهادی نرخ به همراه ضمانت نامه های تضمین  شرکت در مزایده (بصورت یک یا ترکیبی از موضوع بندهای الف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی تهیه و یا مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت نقدی به شماره حساب شبا IR900100004001124606378700  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهای دولتی) شرکت پالایش نفت آبادان واریز نمایند. 
- نشانی امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان: آبادان - جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان شماره تلفن: 53183338 - 061 و شماره فکس 53264476 - 061 می ّاشد. 
- ضمنا آگهی  این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانی WWW.SHANA.IR و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی HTTP://WWW.ABADAN-REF.IR و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IEWTS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی