مزایده یک دستگاه اتاف ولوو، اتاق باری ده چرخ فلزی و اتاق باری کاویان مسقف - آگهی 20605

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - شماره ۱ - نوبت اول 
شرح مختصری از کالاها:
۱- یک دستگاه اتاق باری ده چرخ فلزی سه محوره ۲
2- یک دستگاه اتاق باری کاویان مسقف
۳- یک دستگاه اتاق ولوو
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سنندج
در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir وبا شماره مزایده ۱۰۰۹۷۰۵۱۶۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 97.8.28  ساعت ۸ 
مهلت دریافت اسناد مزیده: 97.9.8 ساعت : ۱۹ 
زمان بازدید:  97.8.28  تا تاریخ 97.9.8 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 97.9.8 ساعت ۱۹ 
زمان بازگشایی: 97.9.10  ساعت ۸ 
زمان اعلام برنده: 97.9.10 
شماره تماس : 08733166646
نمابر : 08733126666
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد 
١- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده | شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده  ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده وتحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
۲- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع | مزایده بازدید به عمل آورید. ۳- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۶۱۹۳۶-۰۲۱ اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه 
www . setadiran . ir بخش ثبت نام اپروفایل مزایده گر موجود است .
ارتباطات و امور بین الملل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی