مزایده آهن آلات ضایعاتی - آگهی 20538

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده - نوبت دوم
شهرداری خان ببین برابر بند 1 مصوبه شماره 60 مورخ 97.7.30 شورای اسلامی شهر در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام به فروش آهن آلات ضایعاتی نماید. لذا از شرکت کنندگان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.  تلفن تماس 35862338  
- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 13.000.000 ریال به صورت نقد به حساب 3100002384009 (سپرده شهرداری خان ببین) یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی 
- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
مهلت دریافت اسناد: 97.9.7 
مهلت قبول پیشنهادات: 97.9.10 
بازگشایی پیشنهادات: 97.9.11 
سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی