مزایده 22 قلم شامل لوازم و تجهیزات و آهن آلات خارج از رده و اسقاط - آگهی 20484

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 22 قلم شامل لوازم و تجهیزات و آهن آلات خارج از رده واسقاط موجود در استان خوزستان را بفروش برساند. خریداران می­توانند از تاریخ نشر آگهی، تا ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 97.8.30 بمنظور هماهنگی جهت بازدید ازاقلام موردنظر به نشانی: اهواز، امانیه، خیابان شهید پودات نبش بلوار تخت سلیمان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان مراجعه نمایند وپس از رویت از اقلام مزایده، پیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی باعنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 70.000.000 ریال(هفتاد میلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه 3 ماه ازتاریخ پیشنهاد قیمت و با قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه واصل ضمانتنامه و کلیه اسناد،مدارک و لیست اقلام را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد با ذکر نام و مشخصات مزایده­ گر به همراه مستندات مربوطه نظیرتصویرشناسنامه،کارت ملی ونشانی دقیق محل کار و سکونت با ذکر کدپستی، شماره تلفن، همراه و دورنگار،‌ درپاکت دربسته قرارداده و تا ساعت 14روز دوشنبه مورخ 97.9.5 به نشانی فوق الذکر- اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان تحویل ورسیددریافت نمایند.
شایان ذکر است جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97.9.6 به نشانی مذکور در محل ساختمان اداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان برگزار می گردد.
شرایط:
مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام الاختیار آنها می­توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات و پیشنهادات حضور یابند.
تضمین شرکت در فرآیندارجاع کارمزایده،برنده پس از واریزکل وجه اقلام مذکور به وی مستردد خواهد گردید.
در صورت برنده شدن، متقاضی موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نامه شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 7 روز نسبت به خروج اقلام اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره 33361060-061 تماس حاصل نمایند.
 شرکت ارتباطات زیرساخت

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی