مزایده کابلهای ضایعاتی مخابراتی مسی  - آگهی 20483

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - شماره 97/1 نوبت اول 
مزایده گزار: شرکت مخابرات ایران - منطقه قم 
موضوع مزایده یک مرحله ای: فروش کابلهای ضایعاتی مخابراتی مسی 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.09.07
مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.09.17
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 1.095.000.000 ریال
تاریخ بازگشایی پاکتهای مزایده: راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97.09.20 
طریقه تهیه اسناد مزایده: 
روش اول: دریافت حضوری از طریق پرداخت نقدی مبلغ 50.000 ریال به حساب جام به شماره 1650750772 به شناسه 3500180400142 نزد بانک ملت مرکزی قم و ارائه اصل فیش آن در ساعات اداری به اداره تدارکات اتاق 208 
روش دوم: مراجعه به سایت اینترنتی qom.tcq.ir 
محل تحیول اسناد: دبیرخانه مخابرات منطقه قم واقع در قم انتهای بلوار 15 خرداد نرسیده به میدان شهید محلاتی طبقه همکف اتاق 112
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37230958 اداره تدارکات تماس حاصل فرمایند. 
بدیهی است این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
www.tcq.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی