مزایده آهن، چدن آلات ضایعاتی - آگهی 20481

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول 
شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان در نظر دارد آهن، چدن آلات ضایعاتی خود را مطابق با ضوابط قانونی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به شرایط آگهی نسبت به شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

نوع کالا  قیمت کارشناسی شده برای هر کیلوگرم 
چدن آلات  19.000 ریال 
آهن آلات  20.000 ریال

سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده قید شده است.
مهلت دریافت اسناد حداکثر 5 روز و تحویل پیشنهادات 13 روز بعد از آگهی نوبت دوم می باشد.
تاریخ بازگشایی یک روز بعد از آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد است. 
به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر نخواهد شد.
محل فروش اسناد: لرستان ـ خرم آباد ـ میدان 22 بهمن ـ بلوار ولیعصر ـ اتوبان شهید شفیع پور ـ 60 متری شمالی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ـ دفتر قراردادها
هزینه درج در دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم 97.8.30 می باشد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی