مزایده خودروهای فرسوده و اقلام فرسوده (سررشته داری، مهندسی، مخابرات) و ... - آگهی 20474

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 4
فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 1 غرب نزاجا مدیریت خرید و پیمان (نوبت دوم) 
این فرماندهی در نظر دارد خودروهای فرسوده و اقلام فرسوده (سررشته داری، مهندسی، مخابرات) و قطعات خودرویی خود را از طریق مزایده عمومی در مورخه 97.9.7 به فروش برساند. 
لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارایه نرخ پیشنهادی به آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - مقابل بیمارستان شهدا - فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 1 غرب نزاجا (مدیریت خرید و پیمان) مراجعه نمایند. ضمنا تاریخ بازدید از اقلام 5 و 97.9.6 می باشد 
تلفن تماس: 38357654 - 083 
فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 1 غرب نزاجا 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی