مزایده 142 دستگاه خودروی فرسوده و غیرقابل شماره گذاری - آگهی 20471

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد تعداد 142 دستگاه خودروی فرسوده و غیرقابل شماره گذاری خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت SETADIRAN.IR و با شماره 100970262000006 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 97.8.28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 97.9.7 می باشد.
تاریخ بازدید از مورخ 97.8.28 لغایت مورخ 97.9.19 از ساعت 8 صبح لغایت 15.30 عصر می باشد.
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97.9.19 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 97.9.20 می باشد. 
محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی ـ طبقه اول ـ دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی میباشد.
اطلاعات تماس با دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ ساختمان مرکزی ـ طبقه اول ـ امور قراردادها تلفن 38375161- 083 میباشد.
سپرده شرکت در مزایده 272.085.000 ریال دویست و هفتاد و دو میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس کرمانشاه بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد. 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع خودروهای مطرح شده در مزایده قبل ازارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934- 021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی