مزایده مصالح و آهن آلات بازیافتی از دو مدرسه تخریبی - آگهی 20464

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 100970419000003 
نام دستگاه مزایده گزار : اداره اموزش و پرورش شهرستان لالجین 
شماره پارتی : 110970419000003 
 شرح پارتی : مصالح و آهن آلات بازیافتی از دو مدرسه تخریبی 
توضیحات : هزینه تخریب و تخلیه ضایعات از محل مدارس بعهده شرکت کننده میباشد . برای کل مصالح و آهن آلات بازیافتی دو مدرسه یک مبلغ کلی پیشنهاد داده شود 
مهلت ارسال پیشنهاد : 97.8.27 تا 97.9.8
شماره تماس : 08134524646
نمابر : 08134522144
سایت ستاد  www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی