مزایده آهن آلات فرسوده، وسایل بازی مستعمل پارک ها، وسایل لو بندی لودر بابکت و... - آگهی 20389

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
شهرداری جعفریه در نظر دارد 1- 4 قطعه زمین از زمین های شهرداری ( 1- قطعه شماره 6 به متراز 188 متر مربع واقع در کوچه باغ 2- قطعه شماره 38 به متراژ 202/5 متر مربع واقع در کوچه باغ 3- قطعه شماره 14 به متراژ 240/89 متر مربع واقع در بلوار امام رضا (ع) 4- قطعه شماره 15 به متراژ 222/96 متر مربع واقع در بلوار امام رضا (ع) 2- اجاره جایگاه CNG شهرداری جعفریه 3- وسایل مستعمل و مازاد بر نیاز شهرداری از قبیل (پل و سایر آهن آلات فرسوده و مستعمل، وسایل بازی مستعمل پارک ها و بوستان های شهری به وزن تقریبی 10 تن) 4- وسایل جلوبند مینی لودر بابکت (از قبیل بیل مکانیکی، غلتک، جاروب و گریدر) 5- لوله 200، چهار بار پلی اتیلن (به متراژ حدودا 400 متر) را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز همه روزه به جز ایام تعطییل در ساعات اداری به شهرداری جعفریه واحد کار پردازی مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نماید و در صورت نیاز به شماره تلفن 36223501-025 و 09198520442 تماس حاصل نمایند.
شرایط شرکت در مزایده
ارائه سپرده در مزایده زمین معادل 5 درصد قیمت کارشناسی هر قطعه جداگانه و اجاره جایگاه CNG درصد اجاره سالیانه برای ضایعات معادل 5 درصد کارشناسی به حسب تناژ کل برای جلوبند بابکت 5 درصد کارشناسی به صورت جدا از هم و بری لوله پلی اتیلن 200 هم 5 درصد کارشناسی کل به حساب شبا IR130600520901103425246001 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه جعفریه به نام شهرداری جعفریه
در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 شرایط فروش جهت زمین به صورت نقد و اقساط می باشد.
شرایط فروش برای سایر مزایده ها به صورت نقدی می باشد.
روابط عمومی شهرداری جعفریه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی