مزایده 300 تن برش کنار ورق کربن استیل، آلومینیوم و گالوانیزه مستعمل و بشکه - آگهی 20330

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت صنعتی پارسیان سازه ایرانیان مبین در نظر دارد نسبت به فروش حدود 300 تن برش کنار ورق کربن استیل و H مستعمل و آلومینیوم مستعمل و Z مستعمل گالوانیزه و بشکه 220 لیتری مازاد خود از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از علاقمندان که دارای توانائی و سوابق کاری مرتبط می باشند، دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز کاری با در دست داشتن (ضمانتنامه معتبر و یا فیش واریزی به میزان 200 میلیون ریال) جهت دریافت اسناد مزایده به مدیریت فروش این شرکت مراجعه و اسناد را دریافت و تکمیل نمایند 
ضمنا هزینه درج آ گهی برعهده برنده مزایده خواهد بود 
آدرس: اصفهان، زرین شهر، کیلومتر 7 جاده مبارکه، شرکت صنعتی پارسیان سازه ایرانیان مبین، مدیریت فروش 
تلفکس: 03152322144

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی