مزایده دو عدد مخزن هوایی - آگهی 20323

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت اول
شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. از داوطلبان خرید دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز فلکه اول کیانپارس مراجعه نمایند.

شماره مزایده  شرح مختصر کالا محل نگهداری کالا مهلت فروش اسناد مزایده تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مبلغ تضمین به ریال
97/7 مخزن هوایی با پایه (100 مترمکعبی) دو دستگاه گتوند 97.09.06 97.09.21 100.000.000

- جهت خرید اسناد هر یک از مزایده های فوق مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری 0105064209000 نزد بانک ملی شعبه فلکه اول کیانپارس فلکه اول کیانپارس به نام این شرکت واریز گردد این مبلغ غیر قبل استرداد می باشد.
- آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 10 صبح روز بازگشایی پاکات می باشد محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست مزایده گزار است.
- به پیشنهاد فاقد امضا مشروط مخدوش فاقد تضمین و پیشنهادهای واصله بعد از انقضاء مدت مقرر مذکور فوق ترتیب اثر داده نمی شود.
- پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه این شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به شرح مذکور در اسناد مزایده تسلیم نماید.
- هزینه نشر آگهی و کارشناسی کالا بر عهده برنده مزایده است سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی