مزایده 5 دستگاه خودرو (1 دستگاه مینی بوس آکیا و 4 دستگاه مینی بوس ایسوزو) - آگهی 20317

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش به صورت کتبی - مرحله اول ـ نوبت اول 
شهرداری مراغه در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خودرو (1 دستگاه مینی بوس آکیا و 4 دستگاه مینی بوس ایسوزو) خود را از طریق مزایده عمومی به صورت غیر حضوری به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان محترم اشخاص حقیقی وحقوقی دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز جهت خرید و تحویل اسناد مزایده تا تاریخ 97.9.13 روز سه شنبه به امور قراردادهای شهرداری واقع در خیابان قدس ـ شهرداری مرکزی مراغه ـ طبقه همکف ـ اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند. ضمنا اطلاعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد و شماره تلفن 37217728- 041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگویی به شرکتهای محترم در اوقات اداری در رابطه با مزایده ذیل می باشد. 
لیست خودروهای مورد مزایده فروش شهرداری مراغه

نوع  مدل  قیمت پایه به ارزش افزوده به ریال  مبلغ سپرده ریال 
مینی بوس ایسوزو 1396 2.900.000.000 ریال  145.000.000 ریال 
مینی بوس ایسوزو 1396 2.900.000.000 ریال  145.000.000 ریال 
مینی بوس ایسوزو 1396 2.900.000.000 ریال  145.000.000 ریال 
مینی بوس ایسوزو 1396 2.900.000.000ریال 145.000.000 ریال 
مینی بوس آکیا   1391 1.500.000.000ریال 75.000.000 ریال

1ـ شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2ـ سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایه و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3ـ هزینه دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برندگان مزایده می باشد. 
4ـ کلیه کسورات قانونی و مالیات به ارزشا فزوده به عهده خریدار می باشد. 
5ـ رعایت قانون منع مداخله کارکنان برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است. 
6ـ لازم به ذکر است که فروش و واگذاری خودروهای مندرج در ردیف های 1 الی 5 به شرح ذیل خواهد بود.
الف ـ از خریداران محترم متقاضی استفاده در خطوط محدوده داخل شهرستان اعم از اداری یا اتو دربست ها با اارائه پروانه فعالیت از سازمان مدیریت حمل و نقل شهرستان جه تقویت ناوگان شهرستان مندرج در ردیف های 1 الی 4 از کل مبلغ مورد مزایده مبلغ 1.976.000.000 ریال طی 52 قسط و به ازای هر قسط مبلغ 38.000.000 ریال به صورت اقساطی دریافت خواهد شد و مابقی مبلغ مورد مزایده به صورت نقد و از خریداران متقاضی خارج از شهرستان کل مبلغ مورد مزایده فروش به صورت نقد دریافت خواهد شد. 
ب ـ از خریداران محترم متقاضی مندرج در ردیف 5 مبلغ مورد مزایده فروش متقاضیان داخل و یا خارج از شهرستان کل مبلغ مورد مزایده به صورت نقد دریافت خواهد گردید. 
7ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به شرکت در مزایده می باشند و شرکت کنندگان محترم مختار به خرید یک مورد یا دو مورد و سه مورد و یا تمامی موارد مندرج در ردیف های 1 الی 5 می باشند. 
8ـ سند خریداران اقساطی تا تسویه کامل اقساط و بدهی به نام خریدار انتقال نخواهد یافت و ضمنا خریدارانبه صورت اقساطی تا تسویه حساب کامل اقساط و بدهی حق فروش به شخص ثالث را به هیچ عنوان ندارند.
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی