مزایده کابل تکه تکه شده مسی، ضایعات فلزی و آهن آلات، 14.5 کیلومتر لوله و ... - آگهی 20315

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (97/450/2584)
نوبت اول - شماره مجوز 1397.4124
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه شمال شرق در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. شرکت کنندگان می توانند از زمان چاپ آگهی نوبت اول تا 5 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در ساعات اداری پس از واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره  IR790100004101046871202167 نزد بانک مرکزی به نام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال شرق واریز و به همراه فیش واریزی و معرفی نامه معتبر و ارایه درخواست کتبی حضورا جهت بازدید، خرید و دریافت اسناد و مدارک مزایده به آدرس سمنان - شاهرود - سه راه راه آهن خیابان نفت - منطقه خطوط و لوله و مخابرات شمالشرق - امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند. 
محل و مکان اجرای کار ردیف یک (لوله های مستعمل) در مرکز انتقال نفت امام (در محدوده شهرک بینالود - فاصله 55 کیلومتری از شهر مشهد) و سایر ردیف ها در انبار ضایعات منطقه شمالشرق واقع در شهر شاهرود قرار دارد. 
مدت اجرای کار: مدت زمان اجرا ردیف یک آگهی مزایده سی / 30 روز و باقی ردیف ها بیست/ 20 روز می باشد.
نام دستگاه نظارت: واحد تدارکات و کالا منطقه خطوط لوله و مخابرات شمالشرق ترم پرداخت ردیف یک آگهی مزایده در دو مرحله و برای سایر ردیفها در یک مرحله است 
شرایط و مدارک: 
ارایه کد اقتصاد و شناسه ملی و کد ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات جهت اشخاص حقوقی 
ارائه کد ملی و کد ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات جهت اشخاص حقیقی 
ارائه فیش واریزی به مبلغ 280.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به حساب شماره  IR790100004101046871202167  و یا ارایه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق از ضمات نامه های مندرج در بندهای الف، پ، ج، چ، ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402 / 5069 مورخ 94.9.22 هیئت محترم وزیران 
توانایی ارایه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10% کل مبلغ پیشنهادی (برنده مزایده) 
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد 
پیشنهادهای واصله در محل کمیسیون مناقصات به آدرس: تهران - خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به چهارراه سپند - پلاک 188 - طبقه هشتم روز شنبه مورخ 97.10.8 ساعت 15 با ارسال دعوتنامه قبلی جهت حضور ، بازگشایی خواهد شد. 

ردیف اقلام مزایده تعداد واحد
1 فروش حدود 14500 متر خط لوله هشت اینچ موجود در مرکز انتقال نفت امام تقی
(ضخامت 0/881 دپو شده در مرکز انتقال نفت امام نقی واقع در محدوده شهر بینالود (به وزن تقریبی هر متر 52 کیلوگرم)
362500 کیلوگرم
2 مجموعه ضایعات فلزی و آهن آلات قراضه از جمله درب و پنجره، اجاق گاز، آبگرمکن،
آب سردکن، یخچال، کولر، کپسول های آتش نشانی و لوله های تکه شده کمتر از 2 متر و غیره حدود 35000 کیلوگرم
35000 کیلوگرم
3

آلومینیوم حدود 300 کیلوگرم

300  کیلوگرم
4 کابل های تکه تکه شده مسی حدود 1000 کیلوگرم 1000 کیلوگرم
5 دیزل روستون مستعمل 1 عدد و دینام جوشکاری 1 عدد و سمپاش موتوری مستعمل 1 عدد و کمپرسور هوا 1 عدد  دستگاه
6 وسایل رومیزی شامل: تلویزیون، دستگاه کپی، اسکنر، پرینتر، کامپیوتر، ماشین حساب، تلفن رومیزی و غیره حدود 20 دستگاه  202  دستگاه

ضمنا متقاضیان شرکت درمزایده می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32363930-023 تماس حاصل فرمائید .
www.shana.ir                                     
 www.ioptc.ir
روابط عمومی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی