مزایده خودروهای سبک و سنگین (اسقاطی یا دست دوم) - آگهی 20252

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای - نوبت اول شماره 971030458  
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به فروش خودروهای سبک و سنگین اسقاط موجود در انبارهای خود اقدام نماید.  از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سایت شرکت به نشانی HTTP://MOAMELAT.TBTB.CO.IR اقدام نمایند.
شرح مختصری از کالا (نوع، کمیت و کیفیت کالا)
الف) خودروهای قابل فروش فقط به مراکز مجاز اسقاط خودرو

ردیف نوع خودرو تعداد (دستگاه)
1 سواری پیکان - دولوکس 1600  1
2 وانت پیکان  1
3 کامیون بالابر بنز 911 1
4 کامیون بالابر بنز ال 911/42 1
5 کامیون کشنده ماک  1
6 کامیون جرثقیلدار بنز 911 1

ب- خودورهای سنگین قابل فروش به کلیه متقاضیان 

ردیف نوع خودرو تعداد
1 بنز ال بی 808 باری مسقف فلزی  1
2 کامیون بنز کشنده کفی جرثقیلدار 1
3 کامیون بنز کمپرسی  1
4 خاور 808 با بالابر  1
5 بنز اس 1924 کامیون کشنده  1
6 بنز بالابر روتمن 1
7 خاور با بالابر  1
8 خاور بالابر 808 اطاقکدار  1
9 خاور 808 با بالابر  1
10 بنز ال 911 بالابر  1
11 بنز ال بی 808 بالابر  1

ج- خودروهای سبز قابل فروش به کلیه متقاضیان 

ردیف  نوع خودرو  تعداد 
1 پژو آردی  1
2 پیکان سواری  7
3 پیکان وانت  17
4 جیپ صحرا  2
5 نیسان اتاق دار  1

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده :  مبلغ تضمین شرکت در مزایده ، حداقل 5 درصد مبلغ پیشنهادی شرکت کننده در مزایده می باشد که مزایده گران می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی ، چک تضمین شده بانکی ، واریز وجه به حساب جاری  0101801171004 به نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمایند.
محل تحویل و بازگشایی اسناد مزایده: تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر انتهای خیابان سوم - شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - اداره دبیرخانه . محل بازگشایی اسناد مزایده سالن جلسات به نشانی فوق می باشد.
مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد از تاریخ درج اگهی نوبت دوم روز یکشنبه مورخ 97.8.27 لغایت پنجشنبه 97.9.1 به مدت 5 روز
مبلغ 1.500.000 ریال به صورت الکترونیکی صرفا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت شرکت به نشانی HTTP://MOAMELAT.TBTB.CO.IR - بنر ثبت نام مناقصه و مزایده اقدام به خرید اسناد نمایند.
تاریخ دریافت و بازگشایی اسناد مزایده : زمان دریافت اسناد مزایده از مزایده گران تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه 97.9.13 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 همان روز می باشد.
 شرایط متقاضیان جهت شرکت در مزایده: 
ارایه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی مراکز مجاز اسقاط خودروها برای شرکت در مزایده گروه الف الزامی می باشد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت  WWW.TAVANIR.ORG.IR  - شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر یا به سایت  HTTP://IEST.MPORG.IR  - پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به آدرس www.tbtb.ir
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص) 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی