مزایده 41350 کیلوگرم پلی کربنات و مقدار 124204 کیلوگرم پلی آمید - آگهی 20239

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار 41350 کیلوگرم پلی کربنات و مقدار 124204 کیلوگرم پلی آمید را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت خرید اسناد مزایده پس از واریز مبلغ 2.500.000.000 ریال به شماره حساب 0203154555005 نزد بانک آینده شعبه ظفر برای دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از انتشار آگهی به محل شرکت واقع در تهران خیابان ولیعصر بلوار ستاری پلاک 75 طبقه 2 واحد 4 مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده است.
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی