مزایده آهن آلات مستهلک شده - آگهی 20233

منقضی شده
شرح آگهی :

شهرداری نهاوند براساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و به استناد مصوبه بند یک از یکصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر در نظر دارد آهن آلات مستهلک شده خود را از طریق آگهی مزایده حضوری و با قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده حضوری دعوت به عمل می آید. 

ردیف نام کالا واحد قیمت کارشناسی  مبلغ سپرده شرکت در مزایده
1 آهن آلات کیلوگرم هر کیلوگرم 2100 تومان 50.000.000 ریال 

متقاضیان می بایست طبق جدول فوق مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملی شعبه زاگرس به نام شهرداری نهاوند واریز نمایند و فیش واریزی را زمان برگزاری مزایده تحویل اعضای کمیسیون عالی معاملات نمایند در غیر این صورت حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت.
- متقاضیان جهت بازدید از اقلام مورد مزایده صبح ها از ساعت 8 لغایت 12 و بعدازظهر ها از ساعت 3 لغایت 5 عصر به شهرداری مراجعه نمایند. به استثنای روزهایی که تعطیل می باشد. 
- هزینه کارشناسی و همچنین هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- کلیه هزینه های پس از فروش برعهده برنده مزایده می باشد (هزینه باسکول - هزینه محل و...)
- در حین انجام موضوع مزایده و جداسازی قطعات در صورت بروز هرگونه خسارت مالی و جانی مسئولیت آن برعهده برنده مزایده می باشد.
- جمع آوری و تحویل آهن آلات به برنده مزایده می بایست توسط نماینده شهرداری (مسئول انبار و حراست) صورت گیرد و در هنگام باسکول نمودن قبض باسکول می بایست به تایید نماینده های شهرداری گردد.
- کلیه کسورات قانی برعهده برنده مزایده می باشد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
- مزایده راس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 97.9.15 در محل شهرداری و با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات برگزار می گردد. 
محمد حسین پور - شهردار نهاوند 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی