مزایده آهن آلات، پلاستیک، لاستیک ضایعاتی،موتور سیکلت ارواقی،داغی ماشین آلات و... - آگهی 20147

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری - نوبت اول 
شهرداری ساوه در نظر دارد اقلام ضایعاتی انبار شهرداری را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ 97.9.1 تا 97.9.13 ضمن اخذ شرایط مزایده از دبیر کمیسیون معاملات شهرداری  دریافت نمایند. 
1- قیمت برآورد اولیه مطابق جدول ذیل می باشد.
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده مطابق جدول ذیل که باید به حساب شماره 0111711289001  نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساوه واریز یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ساوه باشد. اصل فیش یا ضمانتنامه پیوست پیشنهاد الزامی است.
3-تاریخ برگزاری مزایده حضوری روز چهارشنبه 97.9.14 راس ساعت 10 صبح در محل انبار شهرداری ساوه (بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، نبش نمایندگی ایران خودرو) خواهد بود.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده به ترتیب هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5- شهرداری ساوه در رد یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده مختار است.
6 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مزایده مندرج است و در صورت نیاز متقاضیان می توانند با شماره تلفن 42427002

ردیف کالا مقدار قیمت واحد کارشناسی (ریال) قیمت کل (ریال) سپرده (ریال)
1 آهن آلات ضایعاتی حدودا 60 تن  هر کیلو 17000 1.020.000.000 51.000.000
2 ضایعات پلاستیک حدودا 2 تن  هر کیلو 16000 32.000.000 5.000.000
3 لاستیک ضایعات 200 حلقه هر حلقه 10000 2.000.000 1.000.000
4 لوازم اداری  حدودا 2 تن  هر کیلو 18000 36.000.000 5.000.000
5 داغی ماشین آلات حدودا 2 تن  هر کیلو 20000 40.000.000 5.000.000
6 لوازم دستگاه کیک پز حدودا 300 کیلو هر کیلو 30000 9.000.000 3.000.000
7 بشکه 90 عدد هر عدد 150000 13.500.000 5.000.000
8 موتورسیکلت اوراقی 7 دستگاه هر دستگاه 2.000.000 14.000.000 5.000.000
9 روغن سوخته  حدودا 4000 لیتر هر لیتر 10000 40.000.000 5.000.000
10 کمپرسور 250 - p  1 دستگاه  150.000.000 150.000.000 10.000.000
11 کمپرسور 175 - p 1 دستگاه 140.000.000 140.000.000 10.000.000

نوبت اول 97.8.24 
نوبت دوم 97.9.1
سید مهدی حسینی - شهردار ساوه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی