مزایده تعدادی خودرو فرسوده - آگهی 20145

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در نظر دارد تعدادی از خودروهای فرسوده خود را از طریق مزایده عمومی به شماره 100973336000008 به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان محترم که دارای مجوزهای لازم خرید خودروهای فرسوده و اسقاط هستند دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 97.8.29 به منظور خرید اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.
تضمین شرکت در مزایده 26.000.000 ریال می باشد که طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به دو صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره 2174203751001 بانک ملی شعبه مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده باید تهیه و ارایه گردد.
آخرین مهلت  تحویل پیشنهاد قیمت مزایده پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.9.10
تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت : راس ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 97.9.11
ضمنا شماره تلفن 38358086 در ساعات اداری پاسخگوی متقاضیان خواهد بود 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی