مزایده دو دستگاه کامیون کمپرسی، یک دستگاه ماشین حمله زباله و یک دستگاه سمند - آگهی 20144

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی نوبت اول
شهرداری هویزه در نظر دارد ماشین آلات را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند.:
1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ نشر آگهی مورخه 97.8.23 همه روزه (باستثنای ایام تعطیل) در ساعات اداری به واحد موتوری شهرداری مراجعه و از ماشین آلات یاد شده بازدید به عمل آورد.
2- شرکت کنندگان بایستی بامراجعه به واحد درآمد و به منظور حق شرکت در مزایده قبل از انقضا مهلت مقرر سپرده بابت هر دستگاه به حساب 0103988262008 نزد بانک ملی شعبه هویزه واریز و فیش واریزی به همراه درخواست تحویل امور مالی شهرداری نمایند. 
3- جلسه مزایده حضوری در روز چهارشنبه مورخه 97.8.30 در محل دفتر شهردار منعقد می گردد و متقاضیان با به همراه داشتن فیش واریزی در جلسه حضور به هم رسانند. 
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا توافق نهایی با برنده اول در مورد معامله مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از نفرات برنده برابر ایین نامه مقررات شهرداری سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات با توجه به رعایت صرفه و صلاح شهرداری مختار است.

ردیف  نوع خودرو  قیمت پایه  مدل  سپرده واریزی 
سمند 85.000.000 1387 4.250.000
کامیون کمپرسی 10 چرخ  600.000.000 2008 25.000.000
کامیون کمپرسی 60 چرخ 500.000.000 1389 25.000.000
ماشین حمل زباله ایوکو 850.000.000 1386 42.500.000

عبدالسلام ساکی - شهردار هویزه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی