مزایده اموال بلا استفاده شامل لوله و اتصالات، مخازن، آهن آلات ضایعاتی و ... - آگهی 20140

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش اموال - شماره 97/769/7159 
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد اموال بلا استفاده خود را (شامل لوله و اتصالات - مخازن - آهن آلات ضایعاتی و ... بشرح لیست ) در سطح روستاهای شهرستانهای ایوان و بدره با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ 97.08.20 تا تاریخ 97.08.30 با مراجعه به اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس : ایلام، بلوار دانشجو و یا مدیریت امور آبفار شهرستان دهلران به آدرس : دهلران خیابان کارگر نسبت به دریافت معرفی نامه بازدید از اموال اقدام نمایند.
شرکت کننده می بایست اسناد مزایده امضاء شده توسط خود یا قائم مقام قانونی را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا تاریخ 97.08.30 تحویل دبیرخانه ستاد استان یا شهرستانهای ایوان و بدره نماید.
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1.400.000.000 ریال و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.
فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد.
هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن های تماس : ستاد استان 3-2229001-0843 داخلی 209
تلفن تماس : شهرستان ایوان 08433230957 و شهرستان بدره 08435723176
سایت آبفار استان ایلام : www.abfar-ilam.ir 
پایگاه مقاومتی اطلاع رسانی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور : http://tender.nww.co.ir 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت شرکت در مزایده : http://setadiran.ir
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی