مزایده 3 دستگاه خودرو، سبک و سنگین - آگهی 20133

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 03/ 97
یک سازمان دولتی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده در زمان و محل اعلامی مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلن 9- 38374978- 083 تماس حاصل نمایند. 
- تعداد 3 دستگاه خودرو / سبک و سنگین
- زمان بازدید به مدت 3 روز اداری از روز دوشنبه مورخ 97.9.5 لغایت روز چهارشنبه 97.09.7 از ساعت 08 الی 16
- محل بازدید: کرمانشاه، دیزل آباد، خیابان زندان، روبروی شیشه اتومبیل رضا
- زمان و محل تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.09.7
- زمان اعلام انصراف روز چهارشنبه مورخ 97.09.8
- زمان بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97.09.10
- اعلام برندگان مزایده: روز یکشنبه مورخ 97.09.11
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض سالانه شهرداری، مالیات، نقل و انتقالات سند و... برعهده برنده مزایده می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی