مزایده کنتورهای برنجی و اتصالات برنجی اسقاطی - آگهی 20065

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر رامطابق جدول زیر از فروشندگان ذی صلاح انجام دهد. 

شماره مناقصه  موضوع مناقصه  محل تامین اعتبار مبلغ تضمین (ریال)
97-3-164/3 خرید پلی آلومینیوم کلراید pac شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان  جاری 875.000.000
97-3-194/2 خرید 60 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان  جاری  1.050.000.000
97-3-195/2 خرید و اجرای چهار عدد کوبیکل 20 کیلوولت جهت فاز توسعه تصفیه خاه فاضلاب شمال شهر اصفهان  جاری 184.000.000
97-3-210 مزایده فروش کنتورهای برنجی و اتصالات برنجی اسقاطی  جاری  1.400.000.000
97-3-211 خرید و اجرای کوبیکل برق فشار متوسط جهت پست برق ورودی تصفیه خانه آب بابا شیخعلی اصفهان  جاری  263.000.000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معاملات شرکت اتاق 292  تا ساعت 15:30 روز 2شنبه به تاریخ 97.9.5
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز 3شنبه به تاریخ 97.9.6
محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلی 388) 
شرکت آب و فاضلاب استان اصفها

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی