مزایده انواع آهن آلات قراضه - آگهی 20056

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده ضایعات آهن آلات حراج - نوبت اول- بار دوم
شهرداری آستارا در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن آلات از طریق مزایده حضوری حراج اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند با توجه به قیمت پایه و شرایط ذیل در مزایده شرکت فرمایند.
قیمت پایه : 
انواع آهن آلات قراضه با قیمت پایه هر کیلو 20000 ریال 
شرایط شرکت در مزایده : 
متقاضیان باید جهت شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال را به حساب شماره 0105449541007 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام سپرده اشخاص شهرداری واریز و با در دست داشتن فیش مربوطه در محل مزایده حضور یابند. 
برنده موظف است پس از اعلام نتیجه مزایده نسبت به پرداخت بهاء مورد مزایده با انجام توزین اقدام نماید. هزینه توزین و حمل برعهده برنده مزایده می باشد. 
سپرده نفرات دوم و سوم تا انجام معامله با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورتی که برنده اول طی مدت سه روز نسبت به به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام نکند سپرده وی ضبط و با نفرات  دوم و سوم به ترتیب عمل خواهد شد. 
مزایده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 97.8.30 در محل کارخانه آسفالت شهرداری با حضور اعضاء کمیسیون مالی شروع خواهد شد و متقاضیان باید قبل از ساعت مذکور با در دست داشتن رسید بانکی در محل حضور داشته باشند. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار خواهد بود. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی