مزایده ضایعات آهن آلات و چدن، لوازم یدکی خودرو،کاغذ، ماشین آلات اداری و ... - آگهی 19431

منقضی شده
شرح آگهی :

تجدید مزایده عمومی شماره 97/123-IKAC - نوبت دوم
موضوع: فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیاز شرکت فرودگاهی امام خمینی (ره) 
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مزایده با موضوع فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیاز شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به شماره  100970162100001 با مشخصات و شرایط کلی از طریق مزایده به شخص یا اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از مرحله دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد قیمت مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مزایده گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) 
نشانی: تهران، کیلومتر 30 اتوبان خلیج فارس، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، ساختمان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) - طبقه دوم 
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

ردیف شرح کالا و لوازم تضمین فرآیند ارجاع کار (ضمانتنامه بانکی) به ریال
1 لوازم پلهای پیش تنیده 2.600.000.000
2 ضایعات چدنی 5.000.000
3 ضایعات آهن آلات 250.000.000
4 لوازم اسقاطی اثاثیه و ماشین آلات اداری 26.000.000
5 لوازم تاسیساتی 82.000.000
6 لوازم یدکی خودرو و کاغذ و غیره 11.000.000

3- نحوه دریافت اسناد مزایده: متقاضیان واجد شرایط اسناد مذکور را پس از چاپ آگهی نوبت دوم از روز یکشنبه مورخ 97.8.13 لغایت روز دوشنبه مورخ 97.8.21 از سامانه مذکور دریافت و تا ساعت 15 بعدازظهر روز شنبه مورخ 97.9.3 نسبت به ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل اصل پاکت الف به دبیرخانه شرکت اقدام نمایند. 
- بدیهی است ثبت مدارک فوق الذکر در سامانه مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان مزایده ایجاد نخواهد کرد.
- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 51008871 با دفتر پیمان و امور قراردادها تماس حاصل نمایند. 
- هزینه چاپ آگهی نوبت اول و دوم به عهده برنده مزایده می باشد.
- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 دفتر ثبت نام 88969737 - 85193768 - 021 
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی