مزایده پسماند لجن های هیدروکربنی، کربن فعال، کاتالیست، ضایعات گوگرد جامد و ... - آگهی 19430

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی به شماره 97/001 نوبت دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه نهم درنظردارد نسبت به فروش پسماند ویژه شامل لجن های هیدروکربنی ، مولکولارسیو ، کربن فعال ، کیک آمین ، کاتالیست ( آلومینا - دی اکسید تیتانیوم ) ضایعات گوگرد جامد ، کاتالیست ( آلومینای فعال ) teg به شرح زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نمایند.

نام پسماند    مقدار تقریبی   قیمت واحد ریال 
 لجن های هیدروکربنی   160.000  بالاترین قیمت 
 مولکولارسیو - 
zeo chem -z10-01
 130.000  5.000 قیمت 
 کربن فعال  activated carbon gac850  29.000  2.500 ریال 
 گیگ آمین  rehofix - mk100  3.000  بالاترین قیمت 
  کاتالیست ( آلومینا - دی اکسید تیتانیوم) 
مربوط به واحد 108
 13000  10.000
 ضایعات گوگرد جامد   30.000  5.000
 کاتالیست ( آلومینای فعال ) واحد 123  30.000  10.000
 teg triethylene glycol  240.000  5.000

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی م یتوانند مدارک و تقاضای کتبی خود را با ذکر شماره مزایده حداکثر 14 روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم جهت انجام مراحل برسی تعینی صلاحیت و دعوت از مزایده گران و شرکتهای واجد شرایط به ادرس 
استان بوشهر شهرستان کنگان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس سایت 2 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه نهم - امور کالا تلفن 07731463784-07731463736-07731463782 فکس 07731463084 ارسال نمایند.
محل بازدید و تحویل کالاهای مازاد استان بوشهر شهرستان کنگان کیلومتر 15 جاده عسلویه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه نهم 
ارائه ضمانت نامه فرایند ارجاع کار به میزان حداقل 5 درصد قیمت برآوردی مزایده 125.125.000 ریال به حروف یکصد و بیست و پنج میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال که شرکتها و مزایده گران تائید صلاحتی شده ملزم به واریز وجه یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ ان می باشند.
لطفا جهت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به ادرس  www.spgc.ir مراجعه فرمایند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی