مزایده 3 دستگاه خودرو اسقاطی غیرقابل شماره گذاری  - آگهی 19402

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - شماره 4065 شماره مزایده مرجع 97080911 
فروش 3 دستگاه خودرو اسقاطی غیرقابل شماره گذاری 
دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت SETADIRAN.IR  و با شماره مزایده 100974065000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار : از تاریخ 97.8.12 ساعت 13 تا تاریخ 97.8.24 ساعت 13 
مهلت بازدید : از تاریخ 97.8.13 تا تاریخ 97.8.23 روزانه از ساعت 9 تا ساعت 13 
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 97.8.23 تا ساعت 11  
مهلت ارائه پیشنهاد : از تاریخ 97.8.24 ساعت 12 تا تاریخ 97.8.24 ساعت 13 
زمان بازگشایی : تاریخ 97.8.26 ساعت 9 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از اداره پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 - 021 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR  بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی