مزایده 5 دستگاه خودرو مازاد - آگهی 19400

منقضی شده
شرح آگهی :

اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد تعداد 5 دستگاه از خودروهای مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس Setadiran.ir بوده و کلیه مراحل فراینده مزایده شامل قیمت پیشنهادی ، بازگشایی پاکات ، اعلام برنده و ... در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) با شماره های دفتر ثبت نام 02188969737 و 02185193768 و مرکز تماس 02127313131 تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت از 97.08.19 لغایت 97.08.29 به مدت 11 روز
تاریخ اعلام برندگان مزایده 97.08.30 ساعت 12 از طریق سامانه Setadiran.ir
کلیه هزینه های مزایده شامل کارشناسی ، شماره گذاری ، صدور سند مالکیت ، عوارضات و مالیات بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
برنده مزایده موظف است ظرف مدت 30 روز پس از تحویل خودرو جهت تنظیم سند و نقل و انتقالات حاضر شود بدیهی است پس از مهلت مقرر اداره کل دامپزشکی استان هیچگونه مسئولیتی در قبال نقل و انتقال نخواهد داشت.
هر نفر می تواند با اعلام قیمت جداگانه برای انواع خودروها شرکت نماید.
مزایده گزار (اداره کل دامپزشکی استان) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
کارکنان دولت در صورت برنده شدن از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهد شد.
چنانچه دو پیشنهاد مزایده معادل هم باشند حق تقدم با کارمندان دولت خواهد بود.
کارکنان دولت فقط برای یک خودرو می توانند پینشهاد قیمت ارائه نمایند.
تفاوت نرخ سوخت خودرو به عهده برنده مزایده می باشد.
در خصوص خودروهای سبک مبلغ 20 میلیون ریال به عنوان ودیعه طی فیش نقدی به حساب سیبا 2173834003000 نزد بانک ملی به نام وجوه سپرده اداره کل دامپزشکی استان واریز و در پاکت لاک و مهر تحویل گردد.
روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی