مزایده روغن ترانس غیرفابل استفاده، ترانسفورماتور اسقاطی، انواع کابل اسقاط و ... - آگهی 19340

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مزایده: فروش انواع لوازم اسقاط به شرح زیر می باشد :

شرح کالا  شماره مزایده مبلغ تضمین ریال
انواع ترانسفورماتور اسقاط به تعداد 109 دستگاه تجدید شماره 97/8-3 353.000.000
فروش انواع تیر بتونی و چوبی اسقاط به تعداد 1484 اصله  97/8-5 164.225.000
فروش انواع کابل اسقاط به مقدار 12239 متر  97/8-6 65.500.000
فروش انواع یراق آلات اسقاط و بشکه خالی تعداد 70 عدد و روغن ترانس غیر قابل استفاده 12000 لیتر 97/8-7 238.500.000

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مزایده :
داوطلبان می توانند از روز دوشنبه مورخ 97.8.12  لغایت روز شنبه مورخ 97.8.19 به منظور دریافت اسناد مزایده به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.
الف) وب سایت www.bargh-gmaz.ir (شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران)
ب) سایت معاملات شرکت توانیر www.tavanir.org.ir
ج)پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir
مبلغ خرید اسناد مزایده : مبلغ 500.000 ریال به ازای خرید هر اسناد مزایده به حساب سپهر (شماره 0101853765005 ) بانک صادرات (کد 2008)
نوع تضمین شرکت در مزایده فرآیند ارجاع کار:
- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50بانک ملت شعبه مرکزی چالوس
- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده به صورت سند حسابداری کسر از محل مطالبات
- چک تضمین شده بانکی چک شخصی مورد قبول نمی باشد 
مهلت بازدید از انبارها: در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ 97.8.20 لغایت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97.8.29 از انبار امور هشتگانه
تاریخ تحویل پاکت مزایده : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ  97.8.30
محل تحویل پاکت مزایده : دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر- بلوار شهید خیریان- میدا ولیعصر- نبش کوچه نیرو- طبقه چهارم
تاریخ گشایش پاکت مزایده : زمان بازگشایی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97.8.30  در محل ستاد شرکت دفترمعاون مالی و پشتیبانی
سایر شرایط
- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- اسناد مزایده با هر تعداد شرکت کننده مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت.
-پرداخت هزینه چاپ آگهی روزنامه (هر دو نوبت) به عهده دستگاه مزایده گزار می باشد.
- تعیین برنده مزایده براساس مقایسه قیمت کل پیشنهادها می باشد.
- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت در ردیف یک و سه فروش ترانسفورماتور و کابل فقط برای شرگکتهای تولید کنندگان ترانس و سازنده سیم و کابل و کارخانجات ذوب مس و آلومینیوم که دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراجع ذیصلاح می باشند امکان پذیر می باشد.
- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی