مزایده آهن آلات ضایعاتی، ضایعات فلزی، اقلام اسقاطی (اداری، کامپیوتر) و ... - آگهی 19312

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
مزایده گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب
موضوع و شرح مختصر مزایده : اقلام مستعمل و اسقاطی ، از رده خارج و اسقاطی اداری کامپیوتر و آهن آلات ، ضایعات فلزی و ... موجود در انبار نفت شرایط اعلامی در اسناد مزایده
مهلت و محل دریافت و اسناد مزایده حداکثر تا چهار روز پس از تاریخ انتشار آگهی روزنامه با مراجعه حضوری به واحد خدمات بازرگانی منطقه و قابل برداشت از سایت های http://monaghese.niopdc.ir و http://iest.mporg.ir
مهلت و محل تحویل اسناد مزایده تحویل هر سه پاکت تضمین الف، پاکت فنی بازرگانی و اسناد مزایده بو  پاکت پیشنهاد قیمت ج به صورت جداگانه لاک و مهر شده در یک پاکت یا لفاف لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 97.8.23 به آدرس آذربایجان غربی ـ میاندوآب ـ بلوار شهید باکری ـ روبروی کارخانه قند ـ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب طبقه همکف ـ واحد خدمات بازرگانی منطقه میاندوآب شماره تلفن 45358947- 044 و 45358655 -044
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
<اریز مبلغ نقدی به میزان 23160000 حروف بیست و سه میلیون و  یکصد و شصت هزار ریال به حساب شماره 4120021100005 بانک ملی شعبه نفت بنام شرکت ملیل پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب یا ضمانت نامه بانکی معادل آن به جز پست بانک که باید فیش واریزی تحویلا مور مالی منطقه میاندوآب شده و رسید وجه گردد و در پاکت الف قرار دهند.
ـاریخ گشایش پاکات پاکات تضمین الف پاکت پیشنهاد فنی بازرگانی و اسناد مزایده ب و پاکت پیشنهاد قیمت ج راس ساعت 11 روزشنبه مورخ 97.8.26 در محل اتاق جلسات ستاد منطقه میاندوآب بازگشایی خواهد شد.
شرایط متقاضیان شرکت در مزایده شرکت کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی با تقبل شرایط و توان مالی مناسب در مزایده بلامانع است. ضمنا آگهی در سایت www.shana.ir و www.tender.mop.ir نیز درج می گردد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی