مزایده نقدی خودرو به صورت حراج - آگهی 19158

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم
موضوع مزایده : فروش واحدهای تجاری، اداری و املاک تجاری مسکونی شهرداری واقع در سطح شهر بصورت نقد و اقساط مزايده نوبت اول و دوم
- مزایده اجاره گلخانه شهرداری (نوبت دوم)
-فروش خودروها بصورت نقد در مزایده حضوری نوبت دوم (حراج) 
محل، مهلت و نحوه دریافت استاد : از تاریخ درج آگهی (سه شنبه 97.8.1 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.8.23 با مراجعه به آدرس شهرداری خمین واحد امور مالی یا از طریق مراجعه به سایت www.khomeincity.ir شهرداری امکان پذیر می باشد.
- مهلت واریز سپرده : متقاضیان خرید املاک باید ضمانتنامه يا رسید واریز وجه سپرده شرکت در مزایده به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حداکثر تا پایان وقت روز چهار شنبه مورخ  97.8.23  به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند و متقاضیان خرید اموال اسقاطی در همین محدوده زمانی میبایست نسبت به واریز سپرده خود اقدام نمایند
- محل و زمان برگزاری مزایده : جلسه بازگشتی پاکتهای مزایده راس ساعت 10 روز یکشنبه 97.8.24  برگزار میگردد.
سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست اصل فیش واریز وجه به حساب شماره ۳-۸۲۵۸۵۴۳۰۳۱-۱۳۱۱ سپرده شهرداری نزد بانک انصار یا  420000068122 بانک مسکن به مبلغ % ۵ قيمت پایه کارشناسی ملک یا أموال اسقاطی ارائه نمایند.
- آدرس دستگاه مزایده گذار: استان مرکزی - خمین - میدان انقلاب - کوچه شهید ناصر عزیزیان - شهرداری خمین - امور مالی - تلفکس 6-46233305-086
1 - شرایط اختصاصی: 
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار می باشد.
2- کلیه هزینه های درج آگهی، کارشناسی، دارانی ، دفترخانه . نقل و انتقال و غيره بعهده برنده مزایده می باشد.
3- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۴- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده هندرج می باشد
ابوالفضل مرتضیان - شهردار خمین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی