مزایده  کاتالیست مستعمل حاوی فلزات گرانبها (حاوی 0/3 درصد وزنی فلز پلاتین) - آگهی 19155

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی
موضوع : 02-ب ف-97 نوبت دوم 
مزایده فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها 
شرکت پالایش نفت تبریز در نظر دارد مقدار تخمینی 40 تن کاتالیست مستعمل حاوی فلزات گرانبها حاوی 0/3 درصد وزنی فلز پلاتین را  از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

آیتم  واحد  مقدار  شرح کالا
1 تن  40  کاتالیست مستعمل حاوی فلزات گرانبها  حاوی 0/3 درصد وزنی فلز پلاتین 

لذا از تمامی شرکت هایی که تمایل دارند در مزایده فوق شرکت نمایند و توان تهیه ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 10.440.000.000ریال (ضمانت نامه معتبر بانکی/چک تضمین شده بانکی رمزدار/چک بین بانکی) را دارند، دعوت می شود با ارائه تقاضای کتبی جهت بازدید از کاتالیست ها و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا 15 روز پس از تاریخ انتشار آگهی  به شماره فکس  33804924 -041 ارسال فرمایند. مزایده گران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 33831046-041 کارشناس فروش تماس حاصل فرمایند

مدارک مورد نیاز: 
1- ارائه تقاضای کتبی 
2- ارائه تضمین شرکت در مزایده 
3- ارائه تصاویر اساسنامه شرکت
4- ارائه سوابق کاری مرتبط با مزایده 
5- ارائه پروانه بهره برداری مرتبط با مزایده 
6- ارائه مجوز زیست محیطی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه 
بدیهی است شرکت پالایش نفت تبریز، مدارک و پیشنهادهای واصله را چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود مورد بررسی قرارداده و در قبول و یا رد هر یک از آنها مختار است. ارائه مدارک درخواستی هیچ گونه حقی را برای مزایده گران ایجاد نخواهد کرد.
ضمنا آگهی فوق در سایت اطلاع رسانی شرکت به آدرس اینترنتی ذیل قابل رویت خواهد بود.
شایان ذکر است قیمت پایه برای هر تن کاتالیست مستعمل حاوی فلزات گرانبها مبلغ 8.700.000.000 ریال پیش بینی شده است.
www.tbzrefinery.co.ir
روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی